Jednání s vedoucím sekce ochrany půdy na Ministerstvu životního prostředí

Zákon na ochranu zemědělského půdní fondu. Tento týden proběhlo jednání s vedoucím sekce ochrany půdy na Ministerstvu životního prostředí. Získali jsme podporu pro další aktivity pro nápravu zákona, kde došlo od 1.4.2015 k zákazu pěstování plantáží dřevin v I. a II. třídě ochrany ZPF. Získali jsme podporu a byly odsouhlaseny všechny naše argumenty. Nenašli jsme žádné argumenty pro podporu současného zákazu.

Leave a Reply