Semináře

Nacházíte se: Domů / Semináře

Novinky v pěstování a legislativě rychle rostoucích dřevin (RRD) na zemědělské půdě

Seminář určený všem zájemcům o pěstování RRD

Termíny a místa konání

5.10. 2015  

VÚKOZ, v.v.i., Květnové nám. 391,

252 43 Průhonice

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Jobbiková, jobbikova@vukoz.cz

15. 10. 2015 

Penzion Zátiší, Bečkov,

542 04 Bernartice u Trutnova

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Saglena, jan.saglena@beckov.cz

Program

08:30 – 9:30 Registrace

09:30  Aktuální stav pěstování RRD (přednáška 15 min)

Ing. Jan Weger, PhD., VÚKOZ[1]:  Aktuální stav a trendy pěstování RRD v ČR (včetně agrolesnictví a topolářské sekce FAO)

Zástupce CZ BIOM[2]: Dobrovolné standardy pěstování RRD a další aktivity CZ BIOM podporující rozvoj RRD v ČR, Sekce cíleně pěstované biomasy

 

10:00 Legislativa a dotace (přednáška 20 min a 5 min diskuze)

Zástupce MZe ČR[3] (Ing. Vlastimil Zedek – odd. OZE): Dopady současné SZP (2014–2020) na pěstování RRD na ZPF (SAPS – seznamy RRD, greening atd.)

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu

Ing. Norbert Buchta, MŽP ČR[4]: Aktuální legislativa ochrany přírody a RRD (Seznam, žádosti, povolování, konflikty, přínosy atd.)

Ing. Daniel Engel, MŽP ČR4: Novelizace zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a její dopady na RRD, resp. plantáže dřevin

11:30 – 12:30 Přestávka na oběd

 

12:30 Odborný program (přednáška 20 min a 5 min diskuze)

Ing. Jan Weger, Ph.D., VÚKOZ:  Kritéria udržitelnosti pěstování RRD na zemědělské půdě a nová česká legislativa

Mgr. Jan Saglena, Bečkov[5]: Pěstování topolů pro energetické využití – novinky v technologiích, odrůdách RRD a ochraně rostlin.  Současný stav na trhu se štěpkou.

Ing. Jiří Jiránek / Ing. Stanislav Janský: Aktuální zkušenosti s komerčním pěstováním RRD v praxi

14:00 Prohlídka pokusných porostů RRD

[1] VÚKOZ, v.v.i.: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,  Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

[2] CZ BIOM: CZ Biom – České sdružení pro biomasu, U čtyř domů 1201/3, 140 00 Praha 4

[3] MZe ČR: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1

[4] MŽP ČR:Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10

[5] Bečkov, s.r.o.: poradenství, sadba, mechanizovaná výsadba RRD a odbyt štěpky

Pořadatelé

Bečkov, s.r.o.
CZ BIOM
VUKOZ, v.v.i.

Partner

Společnost mladých agrárníků České republiky

Leave a Reply