Sklizeň štěpky jednofázová

Sklizeň štěpky řezačkou na kukuřici s adaptérem na dřeviny zajišťujeme v zimních obdobích za podmínek

[1] Tloušťka kmínku do maximálně 12 cm

[2] Porost prostý kamenů vyčnívající z pudy max 5 cm

[3] Na souvrati minimální prostor 12 m, jinak sklizeň neuskutečnitelná

[4] Podél řad prostor minimálně 6 m, jinak traktor s návěsem následuje rezačku => vyšší ztráty

[5] Prostor mezi řádky minimálně 2,5 m, při dvojřádku minimalně 3 m

[6] Prostor okolo plantáže volný i na výšku minimalně 6 m

[7] Příjezdové komunikace průsvit 4 m na šířku a 4,5 m na výšku

[8] Výška pařezů maximálně 20 cm

[9] Terénní nerovnosti v porostu musí být před sklizní srovnány

Leave a Reply